Forside

Jeg arbejder på at opdatere / udvide

min hjemmeside, og jeg beklager dervor evt. manglende tekster og vidledende links.

"Nicolas Koch-Simms er musiker, performer og kreativ iværksætter men er først og fremmest kendt for sit signaturinstrument: Drejeliren.


I løbet af de seneste år er Nicolas blevet kendt som Danmarks drejelirespiller - en titel han for alvor slog fast da han  i 2016 debuterede - som den første i Danmark, som  kandidat fra konservatoriet med drejeliren som sit hovedinstrument."

NÆSTE KONCERT

DATO:

ORKESTER:

STED:

KONTAKTINFO

SIDSTE NYT


Jeg  kan nu findes på musikundervisning.dk som ved den lejlighed er blevet den første musikskole i Danmark til at udbyde undervisning på drejelire.